سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم بشیری –
رامین بزرگمهری –

چکیده:

از فرایند عریان سازی آب ترش در پالایشگاهها و سایر صنایع برای تصفیه آب حاوی سولفید هیدروژن و آمونیاک استفاده می شود . در اکثر مواقع این آب علاوه بر ترکیبات یادشده شامل دی اکسید کربن و سایر ناخالصی ها نیز می شود . هدف اصلی از فرایند عریان سازی آب ترش رساندن غلظت آمونیاک به مقدار کمتر از۵۰ ppmwو غلظت سولفید هیدر وژن به مقدار کمتر از ۱۰ ppmwمی باشد به نحوی که بتوان دوباره از اینآب در پالایشگاه استفاده کرد و یا به عنوان یک جریان بی خطر آنرا به محیط زیست برگرداند . در این مقاله علاوه بر شبیه سازی این فرایند جنبه های مختلف طراحی آن مورد توجه قرار گرفته است . به نحوی ک ه مشکلات عملیاتی واحد مطالعه شده و یک مقایسه بین نرم افزارهای متفاوت در نحوه مدل سازی و شبیه سازی این فرایند صورت گرفته است .