سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق
آرش عظیمی نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق
محمدرضا تقوی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق

چکیده:

انتقال داده ها روی خطوط انتقال و توزیع قدرت الکتریکی در سالهای اخیر توجه زیادی را معطوف خود نموده است . شبکه قدرت مزایای شبکه مخابراتی مستقلی را دارد که ساختار کانال انتقال کابلی موجود در آن می تواند برای دو منظور انتقال قدرت و انتقال داده ها مورد استفاده قرار گیرد . در این پژوهش برای شبکه توزیع قدرت به عنوان رسانه سیگنالهای مخابراتی مدلی مبتنی بر مجموعه ای از اندازه گیریهای مشخصه های کانال ارائه می شود . ویژگی اساسی مدل ارائه شده اعتبار آن در گستره ای وسیع از باند فرکانسی ) ۱۰ KHz تا (۳۰ MHz است و به لحاظ این ویژگی نتایج بدست آمده برای کاربرد در موارد مربوط به انتقال داده های با سرعت بالا نظیر داده های چند رسانه ای مناسب می باشند . در ادامه پژوهش حاضر، با بهره گیری از نتایج مدلسازی انجام شده، پارامترهای شبکه توزیع شبیه سازی گردیده اند و در نهایت توصیفی کمی از رفتار باند پهن کانال مخابراتی شبکه توزیع قدرت الکتریکی عرضه شده است .