سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خیاطی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
شکوری گنجوی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
نجفی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
تهرانیرانی – دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده:

چکیده : زردی یکی از شایع ترین بیماری های نوزادان بشمار می رود . تشخیص زود هنگام زردی واتخاذ شیوه درمان مناسب ، باعث جلوگیری از عوارض ناشی از درمان دیر هنگام این نوع
بیماری ازقبیل آسیب های مغزی می شود . مدل سازی پروسه درمان زردی می تواند در شناخت بهتر این نوع بیماری بصورت بیان عوامل مؤثر بر آن ، شیوه های درمان و ارزیابی نتایج ، کارآمدباشد . در این مقاله ابتدا برای زردی نوزاد یک مدل پارامتریک در فضای حالت ارائه می شود . سپس برخی ازپارامتر های مدل با روش های , Nelder-Mead Simplex Gause-Newton Direction و ترکیب آن با فیلتر کالمنشناسایی شده وکارایی هر یک بررسی می شود .