سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمدرضا توکلی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
مجید عباسپور – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به ارائه و بررسی مدل ریاضی و شبیه سازی کامپیوتری کابلهای دریایی فاقد کشش داخلی که بیشتر در وسایل کنترلاز راه دور و زیر آبی (UROV) استفاده می شوند، پرداخته شده است. شبیه سازی کامیپیوتری مدل ریاضی ارائه شده با استفاده از نرم افزار ++C انجام شده است. در یک مطالعه موردی [۴] که مدل کابل به صورت استاتیکی و تحلیل حل شده است. حداکثر خطا با مدل حل عددی ۴ درصد می باشد که نشان دهنده دقت خوب مدل ریاضی ارائه شده در بالا می باشد.