سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد محمدی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
حسن رستگار – دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد کازرون – ایران

چکیده:

در این مقاله بعد از معرفی Thyristor ) TC-IPC( Controlled Interphase Power Controllerمدل سازی آن در مدل هفرون فیلیپس صورت گرفته است . سپس در یک سیستم نمونه مدل مذکور شبیه سازی شده است . نتایج مطالعات دینامیکی انجام شده نشان دهنده توانایی این وسیله در میرا سازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت می باشد . همچنین مشخص شده است که کدام یک از
متغییرهای کنترلی آن تاثیر قویتری در میرایی نوسانات خواهد داشت .