سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحامد اخوان حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه مدیریت جامع منابع آب، با تاکید بر بهره برداری مشترک با تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، در دستور کار کلیه سازمانهای بهره برداری قرار گرفته است. در بهره برداری قرار گرفته است. در بهره برداری تلفیقی، نیازهای آبی به وسیله دو منبع سطحی و زیرزمینی تامین می شوند. توسعه بهره برداری از آبهای زیرزمینی در مقایسه با سدسازی دارای مزایای متعددی بوده و مشکلات به مراتب کمتری دارد. از این میان می توان به هزینه کمرت، عدم وجود مشکل رسوب و تبخیر، مشکلات میفی کمرت، و عدم وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. با گسترش سریع فناوری اطلاعات، فضای جدیدی برای توسعه ی ابزارهای نوین برای تحلیل، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های منابع آب و … فراهم شده است. یکی از این ابزارها پویایی سیستم است. پویایی سیستم یک روش تحلیل موفقیتهایی است که با زمان تغییر می کنند. از طرف دیگر نیاز به ابزارهای شبیه سازی که قابلیت وارد نمودن بهره برداری را در فرایند مدلسازی دارا باشد، احساس می گردد. یکیک از این ابزارها، روش پویایی سیستم در مدلسازی بهره برداری تلفیقی منابع آب می باشد که در مقایسه با روشهای مرسوم تحلیل سیستم، بسیار کاراتر و ساده تر بوده و نیاز به توصیف پیچیده ی ریاضی سیستم نیز ندارد. از آنجایی که هدف مدلهای شبیه سازی شده با روش پویایی سیستمT
S تا کنون به منظور کنترل فرایند بهره برداری موجود بوده در این تحقیق تلاش شده علاوه بر این اساس اهداف ذکر شده به منظور وفق پذیری مدل با شرایط واقعی جهت طراحی سیستم نیز استفاده گردد.