سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحامد اخوان حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه با گسترش نرم افزارهای تجاری تحلیل و طراحی سازه های هیدرولیکی بعلت اهمیت در نظر گرفتن قضاوت مهندسی درطراحی ها و در نظر گرفتن شرایط واقعی هنوز لزوم مدل سازی موردی فرایندهای طراحی بخصوص در حوزه مسائل هیدرولیک احساس می شود. بعلت طبیعت غیرخطی این مسائل، لزوم بهره گیری از ابزارهای مدلسازی که در آن، ورای محیطهای برنامه نویسی پیچیده کنونی، بتوان به آسانی فرایند مورد نظر را شبیه سازی و با اعمال تغییرات مورد نظر پاسخهای مناسب را دریافت کرد احساس می شود. پویایی سیستم ها یک روش مناسب برای مدل سازی مسایل پیچیده با جزئیات زیاد و غیرخطی می باشد که امکان بررسی گزینه های مختلف تصمیم گیری راامکان پذیر می کند و نرم افزارهای متعددی در رابطه با آن وجود دارد که از آن جمله Vensim می باشد، در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از این محیط و قابلیتهای این روش مدلسازی برخی از مسایل غیرخطی طراحی سازه های هیدرولیکی مدلسازی و طراحی گردد.