سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یونس نوراللهی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )

چکیده:

مدل سازی پراکنش گازها در محیط اطراف واحدهای صنعتی از سالیان پیش در بسیاری از کشورهای دنیا رایج بوده و با استفاده از روش های م ختلف، مدل ی از نحوه پراکندگی و چگو نگی توز یع گازهای آلاینده در اطراف واحدهای صنعتی ارائه می شود . پروژه حاضر به مدل سازی پراکندگی گاز دی اکسید کربن (CO2) در نیروگاه زمین گرمایی ٢١٠ مگاواتی Nesjavellir در جنوب شرقی ایسلند پرداخته است . با توجه به اینکه گاز CO2 در نیروگاه های زمین گرمایی دارای بیشترین میزان غلظت در بخارهای خروجی است، مدل سازی پراکنش این گاز در این نوع نیروگاه ها از اولویت خاصی بر خوردار است . اطلاعات جمع آوری شده در این مطالعات با استفاده از نرم افزار Industrial Source Complex Model (ISC3 View) مو رد بررسی و پردازش قرار گرفت و نتایج حاصل به شکل نقشه های منحنی های همتراز غلظت گاز در محدوده ای به وسعت ٢٥ کیلومترمربع شامل محوطه نیروگ اه و ناحیه اطراف آن به تفکیک ماه برای مدت شش ماه از مارس تا آگوست سال ١٩٩٩ تهیه گردیده است . انستـیتـو مـلی بـهداشت و سلامـت حر فـه ای ) ) NIOSH و اداره بهـداشت و سلامـت شغـلی آمـریـکا را به عنوان استاندارد تع یین کرده اند . مقایسه ١٠٠٠٠ppm تا ٥٠٠٠ppm میزان CO2 ( برای گاز OSHA ) نتایج مدل سازی پراکنش CO2 طرح با استانداردها نشان می دهد که حداکثر میزان غلظت گاز CO2 در طول مدت مطالعه حدود ٦٠٠ppm بود ه که از میزان استانداردهای ارائه شده به مراتب کمتر است و انتظار می رود آثار مخربی بر موجودات و گیاهان اطراف نداشته باشد . لذا این نیروگاه از نظر تولید CO2 آلو دگی زیست محیطی ایجاد نمی کند .