سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین سلمان زاده کلهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا کمالی – دانشیار مرکزمطالعات وپژوهش های اکتشاف وتولید پژوهشگاه صنعت نفت (دکتر

چکیده:

مدل سازی حرارتی ( ژئوشیمیایی) یک روش پیشرفته به منظورتعیین غیرمستقیم میزان بلوغ سنگ های منشاء درحوضه های رسوبی می باشد. بررسی بلوغ سنگ های منشاء هیدروکربنی یکی ازفعالیت های مهم دربخش بالا دستی صنعت نفت محسوب می شود.جدید ترین نرم افزارمدل سازی که درایران ودرپژوهشگاه صنعت نفت طراحی گردیده است نرم افزارPars Basin Modelerمی باشد که به اختصار PBM اطلاق می گردد. دراین مطالعه چاه نفتی آغاجاری – ۱۴۰ ازناحیه فروافتادگی دزفول انتخاب گردید و با استفاده از نرم افزار Pars Basin Modelerمدل بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات ومدل سازی حرارتی دراین چاه انجام شد. طبق مدل سازی انجام شده درچاه آغاجاری – ۱۴۰ ، سازند فهلیان پنجره نفت زایی را گذرانده وسازندهای گدوان، داریان، کژدمی، سروک، ایلام،گورپی وپابده نیزوارد پنجره نفت زایی گردیده اند. با استناد به گزارش های زمین شناسی وژئوشیمیایی (مطالعات آزمایشگاهی) ،سازند های کژدمی،گدوان،گورپی وپابده سنگ های منشاء دراین چاه هستند. سازند های کژدمی وگدوان دارایبلوغ حرارتی مناسبی هستند و باداشتنTOCمناسب سنگ های منشاء مولد نفت دراین چاه ها می باشند. سازند های پابده وگورپی به دلیل بلوغ پایین ، ضخامت کم وTOC اندک توان هیدروکربن زایی کمی دارند.