سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادقی راد – دانشجوی دکترا دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه فنی تهران
حمید لسانی – استاد تمام دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه فنی تهران
حمید منصف – دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه فنی تهران
احمد دارابی – استادیار دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ژنراتورهای سرعت بالا و توربینهای سرعت بالا (MicroTurbine )از منابع مهم تولید پراکنده هستند کهمی توانند در محدوده وسیعی مورد استفاده قرار گیرند . وجه تمایز میکروتوربینها، سرعت بالای گردش محور و کوچکی ابعاد آنها ( به دلیل همین سرعت بالا ) است . این سیستم معمولا بصورت ) CHP تولید همزمان گرما و برق ) مورد استفاده قرار می گیرند . ؤنراتورهای PM این م یکروتوربینها به دو صورت استوانه ا ی ( شار شعاعی ) و دبسکی ( شار محوری ) ساخته می شوند . در مدلسازی ژنراتور شار محور ی ، ( با توجه به حضور آهن ربای دائم و فاصله هوا یی بزرگ و …) ملاحظه موارد ز ی ر از اهمبت ویژه ای برخوردار است :
o نشت شار
o شکفتگی شار
این دو موضوع را می خواهیم بطور دقیق ت ر مد نظر قر ار داد ه و در مدل ماشین منظور نم ائیم، که در ا ی ن مقاله ا ی ن مهم پیگیری شده است