سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
آزاده سادات حسینی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
سهیلا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:
امروزه اکثر مردم اغلب اوقات خود، خصوصاً فصل های سرد سال را در خانه می گذرانند. همچنین با معرفی سیستم های جدید گرمایشی و کنترل محیطی انتظار ساکنین برای محیط های راحت از نظر حرارتی بالا رفته است. این موضوع به اضافه نقش مؤثر مصرف انرژی در بخش خانگی بر اقتصاد ملی ا همیت بررسی پارامترهای مؤثر بر سیستم های جدی گرمایشی چون سیستم گرمایش از کف در محیط های مسکونی را نمایان می سازد. این تحقیق با هدف بررسی پارامترهای مؤثر بر سیستم گرمایش از کف در ساختمان های مسکونی انجام شده است. بدین منظور ساختمانی را مد نظر قرار داده و با استفاده از نرم افزار گمبیت آن را شبیه سازی نموده و با استفاده از نرم افزار توانمند فلوونت کاربرد سیستم گرمایش از کف را در خانه مدل سازی و پارامترهای مؤثر بر آن را لحاظ و هر یک را مورد بررسی قرار دادیم. مدل سازی هم در فضای داخل و هم در ناحیه کف اتاق ا نجام شد. نتایج نشان می دهد پارامترهایی چون عمق قرارگیری لوله ها، دمای آب درون لوله ها، ابعاد پنجره و ابعاد جسم موجود در خانه بر روی سیستم تأثیر گذار بوده اند.