سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینیان – دانشگاه امیرکبیر
فرامرز رهبر – شرکت توانیر

چکیده:

قوس ثانویه و اثراتی که این پدیده بر روی وصل مجدد تک فاز ایجاد می کند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و مدل کامپیوتری بر اساس مدل ریاضی جونز با استفاده از برنامه EMTP تهیه شده و جزئیات شبیه سازی کامپیوتری و رفتار قوس ثانویه که از واقع بینی زیادی نیز در بین مدلها برخوردار است گزارش می گردد .
همچنین بکمک این مدل کلی که برای قوس بدست آمده است قوس ثانویه در خطوط ترانسپوز و غیر ترانسپوز بندرعباس ـ سیرجان و اثرات راکتورهای اصلی و راکتور نوترال بر مدت زمان تداوم قوس ثانویه در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و زمان تداوم قوس ثانویه در حالات مختلف بدست آمده است . در ضمن با استفاده از مدل کامپیوتری , جریان قوس ثانویه در حالت مانا در شرایط مختلف بدست آمده است .