سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عطارنژاد – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علیرضا لهراسبی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن قربان کریمی – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سازه ها ترک هایی وجود دارند که می توانند باعث ایجاد معایبی در سازه و یا کاهش عمر مفید آن گردند. طراحی دست بالا باعث صرف هزینه زیادی می شود و همچنین طراحی دست پایین پیامد شکست فاجعه انگیزی را به دنبال دارد. از جمله سازه های که بررسی ترک و ایمنی در آنها از اهمیت بسیار بالایی بخوردار است، سدهای بتنی می باشد. بنابراین ما به روش هایی نیاز دایم که قابلیت نشان دادن ترک ها در سدهای بتنی را داشته باشد و همچنین بتواند در جهت پیشرفت ترک به کمک تئوری مکانیک شکست حرکت کند. برای بررسی رخداد ترک و چگونگی گسترش آن دو روش اصلی وجود دارد که عبارتند از : روش ترک مجزا و روش ترک پخشی. دراین مقاله مساله گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی بهروش ترک مجزا، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از برنامه ی اجزاء محدودی که جهت مدل سازی گسترش ترک بروش ترک مجزا در سدهای بتنی وزنی تهیه شده استفاده می شود.