سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدابراهیم اعلمی آل آقا – استادیار دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
نجف بیگلری – مربی، دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
سعید فعلی – استادیار دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین تحقیق تغییر شکل ناشی از برخورد یک ذره مذاب فلزی به یک صفحه صلب بروش تحلیلی- تقریبی مورد بررسی قرار گرفته است. میدان سرعت بخشی از ذره که در اثر برخورد با صفحه تغییر شکل مییابد ناپایدار و با اصول بقا و شرایط مرزی مسئله احراز سازگاری شده است. نحوه تبعیت میدان سرعت از پارامتر زمان با شدت زمانی ورود جرم به داخل حجم کنترل انتخاب شده مرتبط گردیده و شعاع لبه تغییر شکل یافته قطره در طی زمان تخت شدن محاسبه شده است. تاثیر خواص فیزیکی، قطر و سرعت اولیه ذره بر ضریب گسترش آن نیز بررسی شده است.