سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر خاجی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهدی شفیعی فر – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ریحانه حفیظی – کارشناس ارشد سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

روش های محاسباتی پیش بینی اثر موج بر روی سازه در طراحی و کارکرد مناسب آن از اهمیت بسزایی بخوردار می باشد. در برآورد نیروهای موج بر سازه هایی که دارای ابعاد بزرگی نسبت به طول موج می باشند اثر موج بر سازه مطابق تئوری پراش در نظر گرفته می شود. در این مورد، ویژگی های غیر چرخشی و غیر قابل تراکم بودن سیال، محیط دریا را در دسته جریان های پتانسیل قرار می دهد. از این رو، معادله خاکم بر محیط دریا، معادله لاپلاس خواهد بود. در این تحقیق،برای مدلسازی محیط دریا از روش المان مرزی و برای مدلسازی سازه از روش المان محدود استفاده شده است. به منظور لحاظ کردن اثر انعطاف پذیری سازه مستغرق گروی، نتایجح آنایز المان مرزی با المان محدود ترکیب می گردد. در این ترکیب، نرم افزار المان محدود ANSYS به دلیل قابل اطمینان بودن آنالیزها و همچنین قابلیت پیوند آن با برنامه هایدیگر وهندسه های پیچیده به کمک زبان پارامتریک APDL، مورد استفاده قرار می گیرد. آنالیز هیبرید سازه های فراساحلی امکان درنظر گرفتن انعطاف پذیری سازه را فراهم می آورد. نتایج حاصل ازمدل حاضر با نتایج تئوری فورد-کریلف مقایسه و بررسی لازم صورت گرفته است.