مقاله مدل سنجش و تحليل نياز سازمان هاي توليدي به چابك شدن با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و رويكرد فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مدل سنجش و تحليل نياز سازمان هاي توليدي به چابك شدن با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و رويكرد فازي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش و تحليل
مقاله چابكي توليد
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظي موسوي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان هاي توليدي معاصر با چالش هايي از دو سو مواجه هستند. از يك سو، فلسفه ها و تكنولوژي هاي توليدي جديد براي منسوخ كردن فلسفه ها و تكنولوژي هاي توليدي موجود ظاهر شده اند. از سوي ديگر، مشتريان امروز با تقاضاي محصولات و خدمات جديد در يك دوره زماني كوتاه مدت پيشاپيش جسور و مهاجم تر شده اند. از اين رو، سازمان هاي توليدي امروز به منظور تامين چالش هاي هجوم آورده از هر دو سو نياز دارند كه بر حسب موقعيت هاي رقابتي پيرامون به سرعت عمل كنند. بنابراين در طي چند دهه گذشته، صحنه توليد به سمت نوع نسبتا جديدي از پارادايم توليد تحت نام «توليد چابك» جهت يابي كرده است. اما يك سوال وجود دارد كه آيا چابك سازي يك سازمان، يك ضرورت اجتناب ناپذير فعاليت و رقابت در عرصه اقتصاد جهاني است. در اين مقاله، با استفاده از چارچوب مفهومي تحليل نياز به چابكي، يك مدل فازي ارايه شده است كه از مفهوم فازي در فرآيند سنجش و تحليل نياز به چابكي و نيز مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه استفاده شده است.