سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت آبادی – استادیار ، دکتری مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی راهبرد دانش و فناوری
یاسمین بهالگردی – کارشناسی ارشد مهندسی آینده پژوهی ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی راهبرد دانش و فناوری

چکیده:

در این نوشتار تلاش خواهد شد ابزاری مورد استفاده برای آینده نگری استراتژیک و شیوه استفاده از آن بررسی شود و به توصیف اجمالی روشی در مطالعه آینده به نام مدل سه بعدی آینده نگاری پرداخته شده است که به وسیله آن می توان روش های استراتژیک و مطالعه آینده را در هنگام نیاز یکپارچه نمود . این روش کماکان در حال تمرین و توسعه بوده و با نسخه اصلی که در پیشینه مدیریت در دهه گذشته عنوان شده تفاوت قابل توجهی دارد . روش مذکور از نقاط قوتی برخوردار است که از میان آنها می توان به قابلیت آن در ارتباط دادن پیشرانها و تحلیل های آینده مبتنی بر روند جهت موضوعات و مسائل در حال ظهور اشاره کرد ، همچنین ارائه تعریفی از مفهوم سیاست و استراتژی از آینده را میسر ساخته و فعالیت های آینده را به فرآیند های تغییر را متصل کرده . جهت انجام این پژوهش از روش اکتشافی شاخه کتابخانه ای بهره گرفته شده است . به کمک مدل سه بعدی می توان به خلق سیاست ها و راهبردهای مناسب اقدام ورزید. تفاوت اصلی مدل سه بعدی آینده نگاری با سایر روشهای پیش بینی در این است که روش حاضر یک روش کیفی و وابسته به قرینه های توصیفی است که جریان تحولات از حال تا آینده را مورد بررسی قرار می دهد .