سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حنیفه ایمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیس
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق جزئیات توسعه یک مدل عددی سه بعدی متوسط در لایه، برای پیش بینی تغییرات مورفولوژی در مناطق جزر و مدی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف برای آغاز حرکت ذرات رسوب، ارائه شده است. برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم، شامل معادلات بقای جرم و ممنتوم برای هیدرودینامیک، معادله انتقال جرم برای بار معلق و معادله لقای جرم برای غییرت تراز بستر، با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حالت ضمنی و به صورت سه بعدی متوسط در لایه منقطع سازی شده است. برای حل معادلات جبری حاصل، از الگوریتم ADI استفاده گردیده است. مدل عددی در بر گیرنده معیارهای مختلفی برای شروع حرکت ذرات رسوب شامل معیار شیلدز (۱۹۳۶) معیار کلاهدوزان (۱۹۹۹) و معیار زنک (۲۰۰۳) است که هر یک از معیارها بر اساس پارامترهای مختلف جریان توسعه داده شده اند. به منظور واسنجی مدل عددی، از نتایج موجود در ادبیات فنی، که شامل مقادیر اندازه گیری شده تغییرات تراز بستر در یک خور واقعی است، استفاده گردیده است.