سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید ثابت جو – پژوهشکده فوتونیک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مح
علیرضا بهرام پور – پژوهشکده فوتونیک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مح
رضا فرهی مقدم – پژوهشکده فوتونیک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مح

چکیده:

در این مقاله یک روش نیمه تحلیلی برای بررسی نظری لیزرهای میکرودیسکی ارائه شده است . به کمک این مدل، شرایط لازم برای وجود مدهای بدون افت و کم افت محاسبه شدند . صحت نتایج با مقایسه با نتایج روش تفاضلات متناهی تایید شده است