سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سورنا نسیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا غیاثی –

چکیده:

این تحقیق یک مدل سه بعدی جهت پیش بینی ساختار دمای آب در دریای خزر ارائه می دهد. نتایج حاصل از آن برای مشاهدات و گزارشات موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل عددی ارائه شده بر اساس حل معادله حاکم انرژی ترمودینامیکی با روش تفاضل محدود با فرض شبکه بندی افقی ثابت با ابعاد ۱۰۱۰ کیلومتر و در جهت عمودی در ۱۰ لایه با ضخامت های متغیر به ترتیب از سطح به کف ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۵۰، ۵۰۰و بالاتر از ۵۰۰ استوار است. ضریب پخش تلاطی بر اساس فرمول های استفاده شده توسط بنت در دریاچه آنتریو (۱۹۷۷) تخمین زده شده است. مشاهدات دریای خزر از اطلاعات نسبتاً جامعی گشت دریای سال ۱۳۷۴ در ماه های شهریور و مهر توسط کشتی تحقیقاتی تعلق به بخش هیدرولوژی سازمان هواشناسی آذربایجان با همکاری انرژی اتمی ایران، با نمونه برداری از ۱۳ ایستگاه در محور طولی دریای خزر انجام پذیرفت. نتایج حاصل از حل عددی معادله دما با مشاهدات گشت دریایی مقایسه شده و تغییرات دما در لایه های مختلف در برش های طولی و عرضی در ناحیه شمالی، میانی و جنوبی همخوانی قابل قبولی از مدل را با مشاهدات بیان می کند.