سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم شهرکی – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرمسعود ابوالقاسم – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یحیی جمور – سازمان نقشه برداری کشور
عباس بحرودی – دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

زمین لرزه ها با توجه به ساختار پیچیده و ناشناخته ای که دارند نیازمند به تحقیق ومطالعه گسترده و دقیق هستند که در این راستا اندازه گیری دقیق میزان جابجایی ها در مناطق فعال لرزه ای و مدلسازی حرکات گسلها جهت ارزیابی میزان انرژی جمع شده در راستای گسلها و برآورد میزان خطر پذیری منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.در این راستا یک مدل ویسکوالاستیک سه بعدی المان محدود برای مطالعه حرکات بین لرزه ای در اطراف گسل شمال تهران ایجاد شد که در این مدل بردارهای GPS مشاهده و سرشکن شده از شبکه ژئودینامیک ایران به عنوان قیود وارد مساله شده اند و پوسته مدل با خصوصیات الاستیک، گوشته ویسکوالاستیک و شتاب جاذبه، اصطکاک بین دو پلیت و جابجایی بصورت زمانبند درنظر گرفته شده است. سطح گسل با المانهای تماسی پوشیده شده است که اجازه لغزش، نفوذ و تغییر شکل را دارند و با توجه به این خصوصیات به خوبی می توانند تغییرات زمین واقعی را در سطح گسل نشان دهند.
نتایج حاصل شده از مدل تطابق زیادی با بردار GPSحاصل از سرشکنی در اطراف گسل شمال تهران دارد و مدل به خوبی توانسته میزان کوتاه شدگی درپهنه البرز مرکزی تنها در حضور گسل شمال تهران را نمایش دهد.