سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شکوه پورآرین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، پژوهشکده علوم و فناوری
یدالله سبوحی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، دانشگ

چکیده:

در این مقاله مدلی برای تحلیل انتقال حرارت در کوره نوار نقاله ای گندله سازی، بر مبنای حل عددی معادله انتقال حرارت تشعشعی با استفاده از روش حجم محدود و مدل جمع وزنی گازهای خاکستری همراه با معادلات انتقال حاکم بر محیط متخلخل؛ با استفاده از نرم افزار فلوئنت توسعه داده شده است. برای مدل نمودن این کوره از دو روش استفاده شده است و نتایج حاصل از روشهای مورد استفاده با یکدیگر مقایسه شده و سرانجام اختلاف نتایج مذکور با اطلاعات مربوط به عملیات در واحد گندله سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تحلیل نتایج حاکی از آن است که کاربرد روش دوم که حرارت حاصل از گازهای احتراق را به صورت چشمه حرارتی بر واحد حجم در نظر می گیرد به برآورد توزیع دما در کوره گندله سازی با دقت بالا و سازگار با شرایط عملیاتی منجر می شود.