سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

نیکو – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اهواز
نیکو – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

Urban Flood Dynamic Simulation Model ) UFDSM) یک مدل پیشرفته شبیه سازی دینامیکی سیل شهری می باشد که در سال های اخیر رشد یافته است UFDSM . یک مدل GIS بر اساس مدلهای هیدرولیکی می باشد به طوری که سطح جریان و جریان مجاری فاضلاب را مورد بررسی قرار می دهد ، در این مدل توزیع زمانی و سه بعدی (فضایی)در سیل و حتی سیل هایی که در حال تغییرات پی در پی است محاسبه شده است با استفاده از UFDSM.می توان مدیریت ریسک سیل ، نقشه مناطقی که در خطر مواجهه با سیل ، مدت زمان استمرار سیل و محدوده سیلاب را تحلیل نمود . که اجرای کلیه این مسائل در. UFDSM از طریق تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ارائه شده است همچنین می توان گام های توزیع شده ، ذخیره شده ، به هنگام کردن ، تحلیل کردن و نمایش داده ها را UFDSM نشان داد .از دیگر قابلیتهای با UFDSM و GISاستفاده از آنها در میکرو کامپیوترها می باشد .