سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا احمد سیماب – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه شریف- کارشناس ارشد برنامه ریزی استراتژ
دکتر کاوه محمد سیروس – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر- مدیر عامل برنامه ریزی استراتژیک شرکت

چکیده:

با حاکم شدن بازار رقابتی شدید بر محیط کسب وکارشرکت ها ،که بعضا منجر به تغییرات ناگهانیدر محیط و تغییر پارادایم ها می شود،دوره عمر محصولات کوتاه شده است . بنگاه های کسب و کار بسرعت به وجود می ایند و از بین می روند و کالا ها بندرت مزیت رقابتی بلند مدت ایجاد می کنند . شرکت ها در فشار مضاعف برای شناسایی،ایجاد وتقویت شایستگی های خود در جهت وفق دادن وکامل کردن دانسته ها و مهارت هایشان برای بقاء در محیط پر تلاطم بیرون خود هستند وجود یک تحقیق ساخت یافته و هدفمند در خصوص شناسایی "شایستگی های محوری "و به تبع آن تدوین استراتژی هایمناسب بر اساس این رویکرد برای شرکت های ایرانی جهت حضور در این محیط پر تلاطم در اینده ای نزدیک، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.