سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک حاجی یخچالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله مدل صفر و یک برای مسئله زمانبندی کلاس های دانشگاهی ارائه شده است . این مدل قوانین آموزش و نیازهای موسسات آموزشی را دربر می گیرد . تابع هدف این مدل حداقل کردن تابع خطی جریمه می باشد . با این تابع هدف، می توان اولویت میان روزهای هفته، دوره های زمانی در طول روز، کلاس های ارائه دروس و حتی استاتید را اعمال نمود . علاوه براین با تعریف مناسب ضرایب جریمه، می توان فاصله ها خالی بین برنامه نیمسال برای گروه دانشجویان کاهش داد . این مدل با نرم افزارهای حل کننده مدل عدد صحیح حل گردید . در نهایت این مدل برای دانشکده مهندسی صنایع پیاده سازی شد