سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیدمجتبی سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی مسائل چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و آنالیز تعویض ماشین آلات مـی پردازد . مساله چیدمان پویا شامل انتخاب مکان مناسب برای استقرار تسهیلات در اولین دوره برنامـه ریـزی و سـپس تغییر دپارتمان ها در دوره های بعدی است . در این مقاله سعی بر آن است که از دیدگاه ارزش زمانی پـول بـه هزینـه های انتقال و جابجایی بین دپارتمانها در مسالة برنامه ریزی چیدمان پویا پرداخته شود . با توجه به پیشرفت تکنولـوژی و لزوم استفاده از ماشین آلات جدید ، تعویض ماشی ن آلات در دوره های میانی برنامه ریزی امری غیر قابل اجتناب می
نماید . بنابر این محدودیت های مربوط به این فاکتور را نیز در مدل پیـشنهادی ارائـه مـی کنـیم . در ایـن مقالـه مـدل پیشنهادی، یک مثال، جزئیات روش حل و نتایج عددی محاسبات ارائه می گردد .