سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد موسایی – عضو هیات علمی و رئیس واحد تحقیقات بازار پژوهشگاه صنعت نفت
رضا بندریان – عضو هیات علمی و مسئول بررسی و ارزیابی مشارکت ها
ساسان صدوقی – عضو هیات علمی و معاون فناوری و ارتباطات پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

تجاری سازی تکنولوژی از جمله مراحل بسیار مشکل فرایند توسعه تکنولوژی است و بسیاری از سازمانهای تحقیقاتی در اجرای آن با دشواری مواجه می باشند. پیچیدگی و ماهیت خاص و متفاوت هر یک از تکنولوژی‌ها، طراحی فرآیند تجاری سازی تکنولوژی را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. فقدان یکپارچگی بین اجزای فرآیند های تجاری سازی و عدم هماهنگی شیوه تجاری سازی با استراتژی های سازمان‌های تحقیقاتی، این مساله را با دشواری های مضاعفی همراه ساخته است. در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه چارچوبی فرآیندی تجاری سازی تکنولوژی برای محصولات شیمیایی با تاکید بر یکپارچگی فرآیندی در پژوهشگاه صنعت نفت تشریح گردد این مدل برگرفته شده از ادبیات و توسعه یافته براساس تجربیات و افزودن ارکان لازم به منظور برطرف شدن مشکلات موجود می‌باشد. پس از طراحی مدل به منظور اعتبار سنجی، مدل مذکور برای چندین مورد تکنولوژی در پژوهشگاه مورد استفاده قرار گرفت و نواقص مدل شناسایی و برطرف گردید. در این مقاله یک مورد مطالعه موردی برای تجاری سازی تکنولوژی یکی از محصولات شیمیایی در پژوهشگاه صنعت نفت بر اساس چارچوب مذکور ارائه شده است و در نهایت نتایج حاصل از اجرای مدل تشریح شده است.