سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان رستمی راوری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
سیدمحمود حسینی صفا – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

بطور کلی هیدرولیک جریان روی سرریز های پله ای به دلیل رژیم های مختلف جریان و تداخل جریان هوا و آب ساده نمی باشد. در این مقاله محاسبات ریاضی اثر مقیاس و سرعت جریان هوا – آب بر روی دو سرریز پله ای بزرگ انجام شده است. محاسبات جریان به صورت یک بعدی و دو بعدی بطور جداگانه برای سرریز پله ای با شیب های ۳/۴ و ۱۶ درجه انجام شده است. نتایج بدست آمده بیانگر اثر قابل توجه مقیاس بر روی هیدرولیک جریان هوا – آب روی سرریزهای پله ای می باشد. هم جهتی مطالعات در این زمینه منجر به کسب نتایج جدیدی در ارتباط با اثر مقیاس در جریان هوا – آب درابعاد میکروسکوپی گردید.