سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد مهدوی – دانشگاه صنعتی شریف
حامد جوادی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به بررسی پدیده قوس الکتریکی در کلیدهای فشارقوی و بررسی رفتار آن در حوالی صفر جریان می پردازد. اساس مدلی که برای قوس الکرتیکی در نظر گرفته شد، مدل Mayr می باشد. با تجه به اینکه برخی از پارامترها در این مدل ثابت در نظر گرفته شده اند. در حالی که در عمل مقادیر متغیری می باشند. پیشنهادی برای اصلاح این مدل به نحوی که این امر را نیز در بر بگیرد ارائه می شود. بر این اساس و با انتخاب یک شبکه ساده یک شبیه سازی جهت انجام پاره ای مطالعات بر روی کلید صورت گرفت و نتایج بدست آمده تا حد مناسبی با نتایج آزمایشات عملی مطابقت دارد.