مقاله مدل لايه اي براي ساخت قطعات سازه هاي هوايي با استفاده از فناوري نمونه سازي سريع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مدل لايه اي براي ساخت قطعات سازه هاي هوايي با استفاده از فناوري نمونه سازي سريع
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمونه سازي سريع
مقاله مهندسي معکوس
مقاله مدل لايه اي قطعات
مقاله منحني بي – اسپلاين
مقاله ابر نقاط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدراد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمويد عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نخست برخي از روشهاي موجود براي ساخت سريع قطعات هوا – فضايي که پيچيدگي بالايي دارند، معرفي شده و سپس شيوه جديدي براي ايجاد منحني هاي کانتور قطعه ارايه مي شود که در آن مستقيم از داده هاي ابر نقاط استفاده شده است. شيوه ارایه شده براي محاسبه منحني هاي کانتور شامل: قسمت بندي داده ها، کاهش داده هاي نقاط و برازش منحني بي – اسپلاين است. الگوريتم ارایه شده در محيط نرم افزار رياضي اجرا و از آن براي توليد منحني هاي مرزي کانتور قطعه اتصال دهنده اي بين بال و بدنه هواپيما استفاده شده است. نتايج مقايسه سه بعدي بين ابر نقاط حاصل از اسکن نمونه و مدل لايه اي نشان مي دهد که حدود ۹۵ درصد نقاط انحرافي کمتر از ±۰٫۵ ميليمتر دارند که با توجه به ابعاد قطعه مورد نظر، قابل قبول است. با توجه به ساده بودن الگوريتم ارايه شده و نتايج تجربي حاصل، ادعا مي شود که اين روش براي ايجاد مدل لايه اي قطعات پيچيده کارايي لازم را داشته و ساخت قطعات را از طريق روش نمونه سازي سريع امکان پذير مي سازد و از آن مي توان به طور موثري در ساخت مدل قطعات هواپيماها و ساير سامانه هاي هوايي استفاده کرد.