سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزیتا تقی سلطانی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

همانطور که می دانیم نیروی انسانی از منابع مهم و استراتژیک سازمانی محسوب می شود و حتی با بهترین امکانات مالی و تجهیزات و با بهترین برنامه ها هم بدون در نظر گرفتن انسانها و نقش حیاتی آنها در موفقیت سازمانها ، فعالیت شرکتها رو به انحطاط خواهد رفت. مدیرانی که رهبران خوبی هم هستند؛ همیشه به دنبال راههایی جهت اثربخشی بر کارکنان و همسو کردن آنان با اهداف سازمانند . در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از عوامل انگیزشی حق بهره وری است. و همه کارآنان خود را مستحق دریافت آن میدانند. از طرفی برخی مدیران هم با وجود این که شاخص هایی را هم جهت دادن بهره وری در نظر گرفته اند ، به صورت سلیقه ای عمل می آنند و در نتیجه بین فرد کم کار و پر تلاش تفاوت چندانی قائل نمی شوند و یا چون شاخص ها را برای کارکنانشان شفاف سازی نکرده اند ، حتی اگر نظر عادلانه ای هم داشته باشند ؛ سوء تفاهم ایجاد گردیده است و در نتیجه بی انگیزشی کارکنان و عدم دلسوزی و تعهد سازمانی و پایین بودن بهره وری سازمانی را به دنبال داشته است.آنچه که بدیهی است باید شاخص ها متناسب با فعالیت قسمتها و فعالیت افراد تعیین گردد و در ضمن در تعیین شاخص های هر قسمت ، پرسنل آن قسمت نیز مشارکت داشته باشند تا لزوم اجرای شاخص ها را ضمانت آنند. این طرح برای نمونه مدلی را برای محاسبه بهره وری در قسمت آموزش عمومی پیشنهاد می نماید.