سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان سیف اله پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس
محمدکاظم مروج فرشی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در اینمقاله معادلات نرخ حاملها در هر چاه کوانتوم و به همراه یک مدل بهره، مدل مداری مناسبی برای بررسی مشخصه بهره تقویت کننده های نوری نیمه هادی چند چاه کوانتوم نامتقارن Asymmetric Mttlti Quantum Well Semiconductor Optical Amplifier) ارائه شده است. این مدل برای یک تقویت کننده نوری نیمه هادی با شش چاه کوانتوم نامتقارن در نرم افزار Pspice پیاده سازی شده و طیف بهره و مشخصه حالت اشباع آن ارزیابی شده است.