سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان سیف اله پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسن رسولی سقای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله با بررسی معادلات نرخحاکم بر دیور لیزر (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) VCSE و مشخصه های الکتریکیحاکم بر آن، یک مدل مدرای مناسب برای بررسی عملکرد استاتیک آن ارائه گردیده است. مدل مربوطه در HSPCE پیاده سایز شده و منحنی مشخصه های ولتاژ – جریان – نور ( LIV) مربوطه استخراج شده اند. نتایج حاصل از مدل شامل منحنی های توان نوری بر حسب جریان، ولتاژ و توان الکتریکی با منحنی مشخصه های بدست آمده از نرم افزار سطح فیزیکی SimWindows مقایسه گردیده اند که ا ین مقایسه صحت نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده را تایید می نماید.