سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سپاسی – دانشجوى کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مقاله ى حاضر مدلی را ارائه می دهد که با کمک آن، اهداف پروژه های تحقیقاتی طبق نظر ذی نفعان آن پروژه ها، به طور دقیق تعریف گردیده، روش های انجام پروژه مشخص شده، دست یابی به اهداف پروژه نیز، با کمترین هزینه محقق می گردد. پروژه ى تحقیقاتی در این مدل، سه محدوده ى مدیریت ارزش استراتژیک، مدیریت ارزش طراحی و مهندسی ارزش را طی نموده، و در پایان، پروژه با اهداف تعریف گردیده و طبق نیازهای دقیق کاربر، با کلیه ى شرایط و مطلوبیت های مورد تقاضا، با حداقل هزینه تحویل می گردد. این مدل که مدیریت ارزش نامیده می شود، با مساعدت از ذی نفعان هر پروژه، انجام فعالیت های چرخه ى حیات پروژه های تحقیقاتی را با حداقل ریسک موجب می گردد. با بهره گیری از این مدل، طرح ها و پروژه های تحقیقاتی، همانند دیگر پروژه ها، می توانند از متدولوژی مهندسی ارزش و شایستگی های اعجازآمیز آن، در عرصه ى نبوغ و خلاقیت مورد نیاز اینگونه پروژه ها، بهره مند شده، کارآمدی و مزایای این تکنیک، در حوزه ى تحقیقات نیز، گسترش یابد. این مدل در یک پروژه ى تحقیقاتی، بکار گرفته شده است.