مقاله مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۶۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي فناوري اطلاعات
مقاله مدل مرحله اي نولان
مقاله مراحل رشد سيستم
مقاله سبك رهبري
مقاله مشاركت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنياي كسب و كار امروزي كه رقابت به صورت افسار گسيخته اي توسعه پيدا كرده، بكارگيري فناوري اطلاعات براي دستيابي به مزيت رقابتي و به منظور مقابله با رقبا اجتناب ناپذير شده و عاملي براي تضمين بقا محسوب مي گردد. از آنجايي كه استفاده از فناوري اطلاعات مستلزم هزينه هاي هنگفتي براي شركت ها مي باشد، بكارگيري بي برنامه و بدون جهت فناوري اطلاعات، در مواردي نه تنها مشكلات پيش روي شركت ها را رفع نمي كند بلكه ممكن است علاوه بر تحميل هزينه منجر به بروز مشكلات جديدي نيز گردد. از اينرو سازمان ها به منظور برخورداري از مزاياي ناشي از استفاده فناوري اطلاعات بايد به صورت هدفمند و با برنامه عمل كنند. شركت ها بايد از ويژگي هاي خاص خود در كنار شرايط محيطي كه منجر به بروز فرصت ها و تهديدهايي براي استقرار فناوري اطلاعات مي گردد شناخت حاصل نمايند و از اين طريق احتمال شكست خود را كاهش و موفقيت خود را افزايش دهند. اگر چه مدل ها و متدلوژي هاي متعددي براي حوزه هاي مختلف و مراحل مختلف بكارگيري فناوري اطلاعات ارايه شده است ولي بين آنها مدل مرحله اي نولان به عنوان يكي از متدلوژي هاي اصلي در مرحله برنامه ريزي شناخته مي شود. لذا در اين مقاله تلاش شده تا ضمن معرفي كامل اين متدلوژي به بررسي ارتباط بين سبك هاي مديريتي و ميزان مشاركت كاربران و ميزان موفقيت سيستم در مراحل مختلف مدل پرداخته شود تا به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد و ميزان موفقيت شركت ها در بكارگيري و استقرار فناوري اطلاعات افزايش يابد.