سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مختاری – شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات،
سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

جهت کنترل پروژه ها می بایست وضعیت عناصر پروژه و ارتباط بین آنها مشخص گردد. در این مقاله، مدلی معنایی برای مدل کردن ارتباط بین عناصر نرم افزاری طراحی شده است. در این مدل، بین عناصر سه نوع رابطه ی ردیابی، شمول و وابستگی تعیین شده است. از طریق این سه نوع ارتباط می توان عناصر را ردیابی نمود. میزان پیشرفت هر عنصر از طریق تعریف صفاتی که نشان می دهد، یک عنصر از جنبه های مختلفی همچون درصد پیاده سازی، طراحی در چه حدی است مدل می شود. همچنین مدلی برای محاسبه ی این صفات، با توجه به روابط سه گانه ی فوق الذکر تعریف شده است.