سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه ثقفی – مربی پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، تهر
کلثوم عباسی شاهکوه – پژوهشگر ارشد پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران.تهر
اکبر کاری دولت آبادی – مربی پژوهشی دانشکده برق دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران

چکیده:

پیشرفت روز افزون فناوری در عصر حاضر زندگی بشر را متحول نموده و تمایل انسانها به کسب دانش و انتظارات آنها از سطح رفاه و کیفیت زندگی و تقاضا برای محصولات جدید را به شدت ارتقا داده است.در این شرایط کشش و تقاضای بازار از یک طرف و فناوریهای نو از طرف دیگر باعث کوتاهی چرخه عمر محصولات شده و نیاز به نوآوری و داشتن دیدگاه آینده نگر و تخصص صحیح منابع را ضروری نموده است.در این مقاله ابتدا کارکردهای آینده نگاری و فرایندهای معتبر نوآوری بررسی شده و مولفه های تاثیر گذار بر آنها با متدولوژی فراتلفیق تعیین می شود. سپس با استفاده از رویکرد توصیفی استراتژی و استفاده از تفکر استراتژیک؛ با ترکیب عوامل بدست آمده از مرحله قبل در فرایند تدوین استراتژی، مدلی مفهومی برای ساختار تدوین استراتژی نوآوری مبتنی بر آینده نگاری و تفکر استراتژیک در سازمانها ارائه می شود. در انتها نیز مولفه ها و مزایای این مدل تشریح می شود.