مقاله مدل مفهومي مراكز رشد دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در رشد فناوري از صفحه ۲۰ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مدل مفهومي مراكز رشد دانشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه كارآفرين
مقاله مراكز رشد دانشگاهي
مقاله صنعت
مقاله دولت
مقاله كمك رسانان كسب و كار
مقاله آغازگران فناوري
مقاله ايده هاي نوآورانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك رفتار طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير و تحول يكي از چالش هاي اساسي كشورها در قرن بيست و يكم به شمار مي رود. گسترش يافتن مقياس و دامنه تغيير و روند رو به رشد آهنگ تغييرات، كشورها را با موقعيت هاي پيش بيني نشده، ناآشنا و منحصر به فرد مواجه ساخته است. به طوري كه آنها ديگر نمي توانند با تغييرات اندك در روش ها، ساختار، فناوري و عواملي نظير آنها، بقاي بلند مدت خود را تضمين كنند. بنابراين كشورها بايد انقلا بي در اذهان مديران و كاركنان خود به وجود آورند تا به طور اساسي مفهوم سازمان، كار، كيفيت و رقابت در ذهن آنها دگرگون شود. در چنين شرايطي به «كارآفريناني» نياز است تا بتوانند از طريق خلاقيت، نوآوري، پشتكار، اعتماد به نفس و تحمل ابهام، خون تازه اي در كالبد اقتصاد كشور وارد كنند و گامي موثر در جهت حل بحران اشتغال بردارند. بديهي است يكي از ابزارهاي راهبردي و كليدي اين امر، وجود دانشگاه كارآفرين در سطح آموزش عالي است. دانشگاه كارآفرين براي تحقق اهداف خود ساز و كارهاي مختلفي از قبيل مركز رشد، پارك علمي و مركز كارآفريني را ايجاد كرده است كه در اين ميان وظيفه مركز رشد حمايت از فارغ التحصيلان و كارآفرينان جوان دانشگاهي است كه با فناوري هاي نوين آشنا بوده و قدرت خلاقيت داشته ولي اغلب بيكار هستند. چرا كه راه اندازي يك شركت توسط اين افراد جوان خالي از خطر شكست نيست. مراكز رشد دانشگاهي به چنين كارآفريناني كمك مي كند تا مراحل اوليه رشد را طي كنند و پس از اينكه قابليت هاي لازم را براي فعاليت در بازار كسب كردند از مركز خارج شوند. مفهوم مركز رشد چند سالي است كه در كشور ما بررسي، تحليل و بومي سازي شده است. هدف اين مقاله بررسي جايگاه مراكز رشد در توسعه اشتغال و انتقال فناوري است. در ابتدا به رابطه اي پرداخته خواهد شد كه مراكز رشد دانشگاهي بين دانشگاه و صنعت برقرار مي كنند، سپس نقش آنها در توسعه و انتقال فناوري بررسي شده و در نهايت مدلي مفهومي براي مراكز رشد دانشگاهي ارايه مي گردد.