سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامران امیدی کیا – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده:

درشرایط پیچیده و توام با رقابت شدید، اطلاعات از اهمیت فراوانی برخوردار است. اطلاعات منبع استراتژیکی است که هر بنگاه تجاری و صنعتی نیازمند آن است. اما در مدیریت زنجیره تامین، آنچه بیش از اطلاعات مهم است، تسهیم آن میان شبکه زنجیره تامین می باشد. شکل دهی روابط بلند مدت در قالب مشارکت، همکاری و ایجاد اعتماد و کاهش هزینه ها و توزیع به موقع و ارایه خدمات بهتر به مشتریان از فواید تسهیم اطلاعات میان شبکه زنجیره تامین است. در این نوشتار به دنبال بیان و روشن نمودن نقش تسهیم اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین هستیم و مدل زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات را برای درک بهتر تاثیر تسهیم اطلاعات برکارایی و اثربخشی زنجیره تامین ارائه می کنیم.