سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی RFID

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر رضایی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر به کارگیری فناوری شناسائی از طریق امواج رادیوئی بر سیاست سفارش دهی یک سازمان می پردازد. در ابتدا مبتنی بر مدل کلاسیک مقدار سفارش اقتصادی به مدلسازی مساله پرداخته می شود و مقدار سفارش اقتصادی و سود کل بهینه، پس از به کارگیری این فناوری، به دست می آید. سپس به مقایسه وضعیت موجودی در دو حالت قبل و بعد از پیاده سازی این فناوری پرداخته می شود و با ارئه یک مثال عددی این وضعیت تحلیل می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که با پیاده سازی این فناوری به دلیل کاهش هزینه های موجودی و افزایش تقاضا، از یک طرف مقدار سفارش اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر سود کل بهینه افزایش می یابد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.