سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی افشاری – دانش آموخته دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالفضل قائمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ارائه مدلی کارآمد برای تدوین شبکه فعالیت ها در مطالعات مانند سای میادین هیدروکربوری و تخمین زمان تکمیل مطالعات و همچنین بدست آوردن توزیع زمان انجام پروژه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. در این راستا مدلی نرم فازاری تدوین یافته است که شبکه فعالیت ها در هر مطالعه را حسب بسته های کاری و تقدم و تاخر آنها و مدت زمان لازم برای هر یک از آنها به طور خودکار بازسازی کرده و ضمن ارائه زمان تکمیل مطالعات به صورت های قطعی، آـماری، اطلاعات ارزشمند دیگری نظیر توزیع زمان تکمیل پروژه، فهرست بسته های کاری در مسیر بحرانی، احتمال تکمیل پروژهدر مدت زمان دلخواه، میزان ریسک پروژه و جز آن را بدست می دهد. مدل مدون ابزار ارزشمندی را در اختیار مدیران بالادستی صنعت نفت، مشاوران و کارشناسان دخیل در مطالعات مدلی مخازن هیدروکربوری قرار میدهد .