سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شمسی جی – شیراز،دانشکده مهندسی شماره۱ ،بخش مهندسی شیمی
منصور طاهری انارکی – شیراز،دانشکده مهندسی شماره۱ ،بخش مهندسی شیمی

چکیده:

برای بررسی نحوه پخش ذرات معلق حاصل از یک منبع نقطه ای ثابت یک برنامه کامپیوتری تهیه شده است . مبنای این برنامه بر مدل نفوذی استوار است . پروفایل باد و نفوذ چرخانه ای بکار رفته در این مدل با مشخص شدن ارتفاع لایه اختلاط، سرعت باد در انتهای لایه اختلاط، جریان حرارت خالص ورودی به اتمسفر وزبری سطحی تعیین میشود . در این برنامه ته نشینی ذرات بر روی زمین در نظر گرفته شده است . در اینجا اثر عوامل ذکر شده در پخش ذرات برای اتمسفر خنثی مورد بررسی قرار گرفته و نتایجحاصل از آن در هر حالت،شامل نمودارو تفسیر فیزیکی نتایج ارایه شده است