مقاله مدل هاي آسيب و شناسايي پارامترهاي وابسته در فولاد A533B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مدل هاي آسيب و شناسايي پارامترهاي وابسته در فولاد A533B
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيک آسيب
مقاله مدل آسيب لمتر
مقاله مدل گرسون
مقاله فولاد A533B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يك روش كارآ براي محاسبه پارامترهاي مدل آسيب لمتر به كمك ضرايب مدل گرسون ارايه مي شود. در ابتدا، دو مدل آسيب پيوسته لمتر و گرسون معرفي مي شوند و در ادامه پلي بين اين دو مدل برقرار مي شود. به كمك اين ارتباط، پارامترهاي مدل آسيب لمتر كه وابسته به ماده هستند، با استفاده از ضرايب مدل آسيب گرسون، استخراج مي شوند. در اين تحقيق، با توجه به تاثير اين دو مدل روي سطح تسليم ماده، پل ارتباطي بين دو مدل برقرار مي شود. سپس، با استفاده از روابط رشد آسيب، پارامترهاي مدل آسيب لمتر بر حسب ضرايب مدل گرسون محاسبه مي شوند. روش ارايه شده به كمك نتايج تجربي در فولاد A533B مورد ارزيابي قرار مي گيرد. تطابق مطلوب پارامترهاي به دست آمده از روش پيشنهادي با پارامترهاي مدل آسيب لمتر كه از روش تجربي حاصل شده، كارآيي اين روش را نشان مي دهد.