سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طاهره رشیدی – کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس دفتر پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی دان

چکیده:

این مقاله سعی دارد تا با مروری بر نظریات ، تعاریف و مدلهای بین المللی در امر تجارت الکترونیک و شناسایی ارتباط آن با زنجیره تامین، کاربردهای تجارت الکترونیک را به واسطه مزایای بهره مندی از امکانات فناوری اطلاعاتی در امر تجارت در مدیریت زنجیره تامین توصیف نموده به چالشهای موجود در گسترش تجارت الکترونیک درایران پرداختهو با مطالعه تجربیات صاحبنظران، نتیجه گیری نهایی را برای مدل کاربردی مدیریت زنجیره تامین ارائه نماید.