سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک فرشاد – استادیار دانشکده ى مهندسی راه آهن- دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان خاوندکار –
بابک ابراهیمی –
مریم خواجه افضلی – دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – انجمن علم

چکیده:

مهندسی ارزش متدولوژی سامانه مند و گروه گرایی است که با تجزیه و تحلیل کارکردهای محصول/خدمت، تلاش می کند با ارزش ترین کارکرد با صرف کمترین هزینه را، بدون چشم پوشی از ایمنی، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و تعمیرات، کیفیت و سایر مشخصه های مطلوب محصول/خدمت محقق سازد. از سوی دیگر متدولوژی TRIZ با گردآوری کارآترین تجربیات حاصل از اختراعات و حل مسایل پیچیده ى طراحی و مهندسی، امکان شناسایی هم زمان کارکردهای مفید و زیانبار و مولفه هاى فیزیکی یک محصول/خدمت و ارائه ى بهبود یافته ترین کارکرد جایگزین برای آن را، داراست. در این میان بروز قابلیت های هم افزایی این دو متدولوژی، امکان کاربری هم زمان آنها را در حل مسایل، بهبود کارکرد و افزایش ارزش جالب توجه می سازد. مقاله ی حاضر ضمن معرفی ابزار قدرتمند و کارآی TRIZ و بازنمای نقاط ضعیف مهندسی ارزش در مرحله آنالیز کارکرد – نمودار FAST و پروسه ایده پردازی، از خلال بررسی امکان هم افزایی این دو متدولوژی به ارائه ی مدل کارکردی جدید UHP-FAST برای آنالیز کارکرد پرداخته و از خلال مدل ارائه شده و قابلیتهای افزوده شده توسط آن در فاز اطلاعات و مدل بهبود یافته طوفان ذهنی بوسیله TRIZ در قالب طوفان ذهنی جهت دار، برای پروسه ى ایده پردازى فاز خلاقیت پرداخته خواهد شد. در نهایت با توجه به مدل ارائه شده و اعمال این مدل و پیش فرض ها در برنامه ى کارى سنتی مهندسی ارزش، برنامه ى کارى جدید براى مهندسی ارزش پیشنهاد خواهد شد.