سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد مظاهر آشتیانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
داود رشتچیان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون سیستم های مصرف آب در صنایع فرایندی و با حضور یک آلاینده پرداخته و مدل های خطی مربوطه را ارائه نموده و بسط می دهیم. برای دستیابی به یک فرمول بندی مناسب، نخست نیازمند طرح و بیان روشن مسئله می باشیم. به دنبال آن باید به تنظیم و کاربرد صحیح شرایط لازم بهینه بودن برای مسئله پرداخت. در واقع، شرایط لازم بهینگی اجازه یک فرمول بندیLP یا MILP برایمحدودیت های ( قیدها ) مرتبط با تابع هدف انتخابی را می دهد. ما به ترتیب به بیان کلی مسئله، شرایط لازم بهینگی ( بهینه بودن ) و فرمول بندی مسئله به شکل خطی پرداخته، و در انتهای مطالب از مثالی فرایندی برای روشن تر و کاربردی شدن مسئله بهره می جوییم. نتایج بهینه سازی حاصل از بکارگیری مدل ها و روش برنامه ریزی خطی، قابل مقایسه با روش تحلیل گلوگاهی بوده و در صورت تطبیق مسئله واقعی با مدل های خطی ارائه شده، دستیابی به جوابی بهینه برای سیستم تضمین خواهد بود.