سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا هایل مقدم – کارشناس مهندسی مکانیک اداره تحقیق و توسعه شرکت پارس الکتریک

چکیده:

بی تردید برنامه ای عالی فراخوانده شد و خیلی شسته و رفته و بآسانی ترتیب داده شد. تنها مشکل این بود که او کمترین ایده ای برای اجرا در مورد آن نداشت.
لوئیس کارول – آلیس در سرزمین عجایب
با مقایسه مدلهای گوناگون مورد استفاده در تجارت، به مدلهای که خلاقیت ونوآوری را برای هدایت برنامه ریزی استراتژیک ، بهبود کیفیت، حل مشکلات و سایر فعالیتها ، راهنمایی می کنند، می رسیم. در این مقاله، مدلهای مختلفی از تفکر خلاق را خواهیم شکاف که در ستون ادبی بیش از ۸۰ سال قبل پیشنهاد شده اند. موضوعات عمومی را از بین مدلهای گوناگون بیورن کشیده و مدلی ترکیبی حاوی این سر فصلها، ارائه خواهیم کرد.