سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید اصغری – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، رییس ادارۀ بررسی، نظارت و صلاحیت پروازی ه

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است با بر شمردن نقاط ضعف و معایب مدل » انسان محور « در مدیریت خطاهای انسانی، نقطۀ مقابل آن یعنی مدل » سازمان محور « که از نقاط قوت فراوانی برخوردار است، بعنوان مدل برتر معرفی شود . برای این منظور از مفاهیمی همچون » خطا های آشکار « و » شرایط پنهان « و تشریح چگونگی تأثیر آنها در شکل گیری سوانح بهره گرفته شده است . در انتها نیز با استفاده از نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص سازمان های با قابلیت اعتماد بالا، تشریح شده است چگونه این سازمان ها توانسته اند با تکیه بر مدل » سازمان محور « ، به مراتب
بالایی از ایمنی دست یابند