سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
احمد طاهر شمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهرا
محمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهرا
سیدعلی موسوی – عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

تالاب انزلی، تالابی کم عمق، کوچک، ولی بسیار مشهور است که در ساحل جنوبی دریای خزر قرار دارد. مساحت آن در حدود ۱۹۳ کیلومتر مربع می‌باشد و در بخش شمالی حوضه آبریز تالاب انزلی واقع است. این تالاب بعنوان زیستگاهی برای گونه‌های متفاوتی از گیاهان و جانوران، دارای نقش کلیدی می‌باشد. بدلیل وجود مرز باز بین تالاب انزلی و دریای خزر، در این ناحیه آب شور و شیرین با هم تداخل دارند. نحوه برخورد آب شور و شیرین و حرکت آب شور در درون بخشهای مختلف تالاب دارای اهمیت بوده و مطالعه آن از نظر بیولو‍ژیکی، آلودگی و رسوب شایان توجه می‌باشد.
هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی دوبعدی توزیع شوری در قسمتهای مختلف تالاب انزلی با استفاده از مدل عددی MIKE21 می‌باشد. در فرآیند مدلسازی، عوامل مختلفی نظیر تغییرات تراز آب دریای خزر، ورودی رودخانه‌ها و باد در نظر گرفته شده است. کالیبراسیون نتایج بدست آمده از مدل عددی با استفاده از مقایسه آنها با نتایجاندازه‌گیریهای میدانی موجود، صورت گرفته است؛ نتایج اولیه حاصل از این مدلسازی نشان می‌دهد که تداخل آب شور و شیرین در تالاب انزلی کم حرکت و غیر پویاست و کسترش شوری تا فاصله کمی در کانال کشتیرانی تالاب انزلی قابل توجه است.