سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تولید برنامه درسی به کمک رایانه نیازمند مدل سازی الگوهای آموزشی معتبر است تا به کمک آن برنامه ریز آموزشی بتواند در چارچوبی یکپارچه به تولید برنامه های درسی با مولفه های
اعتبارسنجی شده بپردازد. زنجیره های فرآیندی محیط تولید محتوای پیشنهادی این مقاله، مسیری را از بیانیه آموزشی تا محتواهای درسی طی می کنند. این محیط نرم افزاری برای انجام فعالیت تولید محتوا به کمک رایانه از الگوی یادگیری "بلوم" بهره می گیرد. در این محیط محتواهای درسی براساس زنجیره ای فرآیندی از تحلیل راهبردی محیط آغاز و با تدوین بیانیه آموزشی و سپس با تعریف نیازهای آموزشی، اهداف رفتاری معتبر تا تعیین آموزه ها و درج مولفه های درسی به کمک رایانه ادامه می یابد. قابلیت دیگر این محیط تحلیل مشکلات آموزشی تا شناسائی منابع مولد آن است که می تواند مدلهای یادگیری، تعلیم یا ارزیابی باشد. در شرایط حادتر دشواریهائی انباشته شده در الگوئی مدل پایه به دشواریهائی مدل آموزشی، محتویات بیانیه آموزشی و یا غفلت در انتخاب موضوع یا فناوری مورد آموزش، نسبت داده می شود. مدل طراحی شده در قالب یک محیط نرم افزاری به نام مدبر پیاده سازی شده و بکمک آن تعداد زیادی محتوای درسی مبتنی بر وب آموزش سواد فناوری اطلاعات تولید شده است.